Houthandel & Zagerij Tijsma , gevestigd aan Westrak 57, 1771 SR te Wieringerwerf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Houthandel & Zagerij Tijsma 

https://www.houtzagerijtijsma.nl

Swarte mar 19 9257 MA Noardburgum

06 122 76 705

Mevr S Tijsma is de Functionaris Gegevensbescherming voor Houthandel & Zagerij Tijsma Zij is te bereiken via info@houtzagerijtijsma.nl of op telefoonnummer 06 122 76 705.

De verwerking van persoonsgegevens

Houthandel & Zagerij Tijsma verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wel is dit mogelijk als zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder, danwel jonger is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houtzagerijtijsma.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Houthandel & Zagerij Tijsma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Gegevens over uw activiteiten op onze website;

– Het afhandelen van uw betaling;

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren;

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

– Om goederen en diensten bij u af te leveren;

– Het verbeteren van onze website en het afstemmen van het aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren.

– Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Houthandel & Zagerij Tijsma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het bewaren van persoonsgegevens

Houthandel & Zagerij Tijsma bewaart uw gegevens gedurende maximaal zeven jaar. Dit is gelijk aan de wettelijke termijn die is vastgelegd in de Wet op de Rijksbelastingen.  Ongebruikte accounts worden, door ons, na zes maanden automatisch verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Houthandel & Zagerij Tijsma deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Houthandel & Zagerij Tijsma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het delen van cookies, of vergelijkbare technieken

Houthandel & Zagerij Tijsma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Houthandel & Zagerij Tijsma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast plaatsen we cookies die uw voorkeursinstellingen onthouden en uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houthandel & Zagerij Tijsma Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houtzagerijtijsma.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houthandel & Zagerij Tijsma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van persoonsgegevens

Houthandel & Zagerij Tijsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@houtzagerijtijsma.nl